image

Grafkelders en verzamelgraven - Begraafplaatsservice

Grafkelders en verzamelgraven

Grafkelders kunnen om verschillende redenen toegepast worden:

  •  effeciente uitvoering
  •  goedkopere ruiming
  •  grondwaterproblemen

In geval van een hoog grondwaterpeil, garanderen wij een waterdichte kelder. Wij adviseren u in de voorbereiding en uitvoeringsfase over het leveren en plaatsen van grafkelders.