image

Grafdelven - Begraafplaatsservice

Grafdelven

Er kampen veel begraafplaatsen met ruimtegebrek. Om meer ruimte te creeëren is het gebruikelijk dat graven eens om de zoveel jaren geruimd worden.

Het ruimen van graven kan verschillen van een groot oppervlakte dat in zijn geheel geruimd wordt tot 1 of enkele graven. Als specialisten in het ruimen van graven zorgen wij ervoor dat zowel de communicatie als de organisatie goed verloopt.

Het graven ruimen kan voor nabestaanden een emotionele gebeurtenis zijn. Goede zorg, aandacht en communicatie zijn dan ook onze hoogste prioriteit. We gaan respect vol en discreet te werk. Langs het graf wordt een afscherming geplaatst van 2 meter hoog. Hierop staat duidelijk dat de toegang verboden is. Restanten als kleding, kisthouten en dergelijke worden in een gesloten container zorgvuldig afgevoerd naar een erkend verwerker. Tijdens de ruimingswerken wordt er gebruik gemaakt van de nodige beschermingsmiddelen.

De familie kan ook beslissen om hun dierbare opnieuw te begraven of alsnog te cremeren. Ook kan er een keuze gemaakt worden om familie samen te leggen in een familiegraf.

Na de ruimingswerken wordt de grond weer geelasiseerd en het werkterrein wordt opgeruimd.

Een begraafplaats kan zo binnen een korte termijn worden opgeknapt. Zo komt er ruimte voor nieuwe rustplaatsen.